Cepo-subsidie

© 2018: Overname van deze webpagina, of delen ervan, uitsluitend na verkregen toestemming

 

Hoe betaalt een school projecten cultuureducatie?
De meeste basisscholen in Nederland krijgen van OCW CEPO gelden.
(Cultuur Educatie Primair Onderwijs)
Dit is voor het schooljaar 2017 – 2018  per leerling € 11,78.
Tot 31 juli 2020 is dit gegarandeerd.
Dit is gepubliceerd in de Staatscourant van 31 maart 2016.
(bij downloads kunt u een .pdf van deze Staatscourant downloaden)

                                                     Zie hieronder:Schermafbeelding 2016-08-01 om 11.07.05

CEPO zit nu in de ‘prestatiebox ‘ van het onderwijs. De school kan daar producten of diensten mee inkopen.
Dit is bedoeld voor de regeling CMK (cultuureducatie met kwaliteit), een beleidsmaatregel voor de komende jaren van OCW.

Bij mijn opleiding heb ik geleerd een begroting te maken die aansluit bij de beschikbare CEPO gelden.
Ook weet ik van scholen die naast CEPO actief zijn in het verwerven van een budget dat kan worden aangewend om cultuureducatie in school te halen.

Zo ken ik een basisschool die zelf een eigen kinderkunstuitleen heeft opgericht en werken van de leerlingen heeft opgenomen in een kunstuitleen die de school zelf exploiteert. Inkomsten worden gebruikt voor projecten cultuureducatie en cultureel erfgoed.

 

Schermafbeelding 2014-03-27 om 13.30.22